Resimli Apartmanlar

Resimli Apartmanlar projesi, Cumhuriyet dönemindeki mimari ve estetik ilişkiyi kamusal yapıların dışına çıkarak içinde yaşadığımız, sade ve mimari olarak sıradan görülebilen apartmanların giriş hollerindeki duvar resimleri üzerinden ele alıyor. Ekim devrimi sonrası Beyaz Rusların İstanbul’a gelişiyle birlikte ilk örnekleri, 20. Yüzyıl başlarında apartman duvarlarında, İstanbul manzaralarının yanı sıra Avrupa kartpostal resimlerindeki gibi kuleli, şatolu, çeşitli av sahneli ve figürlü resimler olarak görülmeye başlandı. Apartman resimlerini modernleşmenin başladığı Beyoğlu ve Şişli bölgesinden Suriçi olarak adlandırdığımız Fatih semtinde görülmeye başlandığı 1950-1980 arası döneme ve semtlere ayırarak kapsamlı bir çalışmayla verilen eserlerin türüne göre detaylandırıyoruz, duvarda gördüğümüz isim ve imzalarından dönemin duvar ressamlarını kayıt altına alıyoruz ve o günlere şahitlik eden kişilerin hikayelerini kayıt altına almaya çalışıyoruz.

pic